Service coordinator

De Servicecoördinator is verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding, planning en storing coördinatie. De Servicecoördinator is het dagelijkse aanspreekpunt voor de klant en de werkvoorbereiding. Binnen geldende procedures naar eigen inzicht besluiten nemen ten aanzien van de planning en volgorde van uit te voeren werkzaamheden. Bepalen van prioriteit in storingsopvolging op basis van contractafspraken, aard van storing, klantrelatie. T

Als coördinator ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van preventief en correctief onderhoud om zo te zorgen dat de installaties voldoen aan de onderhouds-, kwaliteits- en veiligheidseisen. Zorgt voor een adequate planning en coördinatie van servicewerkzaamheden en een veilige werkomgeving voor eigen en ingeleend personeel.
Schakelt gekwalificeerde/competente monteurs in van onderaannemers. Komt contractuele verplichtingen op basis van KPI’s/SLA’s na. Stelt juiste prioriteiten in storingsopvolging. Leeft geldende voorschriften en procedures door monteurs tijdens de werkzaamheden na. Zorgt voor een correcte administratie en betrouwbare en volledige rapportages en verwerking hiervan. Handelt, indien van toepassing, klachten af.

Werkzaamheden (Preventief/correctief);
• Aan de hand van de jaarplanning afstemmen van benodigde en beschikbare capaciteit op basis van relatie monteur-klant, kennis van/ervaring met object en zo nodig inschakelen van onderaannemers;
• Organiseren van reserveonderdelen, materiaal en materieel voor de uitvoering van de werkzaamheden;
• Informeren van en plannen van werkzaamheden met de klant;
• Maken van een voortschrijdende planning;
• Aansturen en bewaken van voortgang van werkzaamheden conform planning van monteurs, onderaannemers alsmede van contractpartners;
• Controleren en verwerken van gegevens omtrent onderhoudswerkzaamheden en -status in het OnderhoudsManagementSysteem en verzorgen van rapportages ten behoeve van de klant;
• Opstellen van een planning voor de storingsdienst (24/7) op basis van beschikbare capaciteit;
• Bepalen van de prioriteit bij storingsmeldingen en zorg dragen voor storingsopvolging door monteurs, onderaannemer, contractpartners;
• Zorgdragen voor melding van storingsafhandeling aan de klant;
• Controleren, vastleggen en verwerken van uitvoeringsgegevens in het beheerssysteem;
• Afstemmen, plannen en coördineren van eventuele vervolgactiviteiten;
• Controleren van proeffacturen op basis van contractafspraken, werkzaamheden, uren, materialen.

Materiaalvoorziening;
• Bijhouden van standaardvoorraad, bestellen en toezien op ontvangst van materialen, gereedschappen, (veiligheids-)middelen ten behoeve van (service)monteurs;
• Organiseren van benodigde hulpmiddelen voor de uitvoering van servicewerkzaamheden;
• Bestellen van vervangingsmateriaal/componenten voor klantinstallaties na overleg met klant.

Leidinggeven;
• Aansturen van de werkvoorbereider(s) en planners t.b.v. de werkzaamheden van monteurs (o.a. TB/Service);
• Verdelen van de werkzaamheden, geven van aanwijzingen/instructies;
• Bewaken van voortgang, kwaliteiten en veiligheid;
• Het houden van toolboxmeetings en werkplekinspecties.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Werk- en denkniveau op MBO+ (bij voorkeur technisch), aangevuld met vakgerichte kennis op het gebied van installatiewerkzaamheden. Voor Asset Management geldt werk- en denkniveau HBO.
Kennis is vereist van:
• Veiligheids- en milieuregels en –eisen: o Veiligheid voor leidinggevenden (VCA VOL);
Veiligheidseisen op terreinen van opdrachtgevers;
• Engelse taal in woord en geschrift;
• Milieuzorgsysteem en kwaliteitszorg;
• Assetmanagementsysteem conform ISO55001;
• Materialen en toepassingen;
• Tekensystemen;
• Wet- en regelgeving inzake arbeidsomstandigheden en arbeidstijden;
• Planningspakketten en planningstechnieken;
• Reguliere (MS-Office) en specifieke software applicaties.

Wat krijg je er voor terug?

Kans op gave projecten bij bijzondere bedrijven! In het eerste jaar kom je in dienst bij Acutec. Wij detacheren je aan onze opdrachtgever. Het is de bedoeling dat je daarna vloeiend overgaat in loondienst bij de opdrachtgever. Bij ons staat jouw belang voorop. Daarom bieden we serieuze arbeidsvoorwaarden. We bieden je altijd het salaris dat je ná overgang bij de opdrachtgever gaat verdienen. Dit salaris is uitstekend te noemen! Verder bouw je bij ons pensioen op (wat niet gemeengoed is bij detacheerders), heb je recht op 25 vakantiedagen en bieden we een prima vergoeding voor onkosten. Tijdens het jaar dat je gedetacheerd bent, houden we contact met je. We komen meermalen langs en voeren dan een ontwikkelgesprek met je. Waar kun jij je ontwikkelen, waar liggen je kansen en waar kunnen we je verder nog ondersteunen? Naast de uitjes en feesten van de opdrachtgever, bieden wij je twee keer per jaar een uitje. We vinden het belangrijk om een aantal momenten per jaar gezamenlijk door te brengen.

Wie zijn wij?

Wij detacheren ingenieurs en engineers bij de mooiste bedrijven in Nederland. We delen de passie van onze opdrachtgevers en werknemers/ kandidaten. Want werken in de techniek geeft mogelijkheden te doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.

Gave projecten, solide, stoere bedrijven, unieke ontwikkelingen en mooie mensen. Dát is in het kort wat werken in de techniek inhoudt.

We zijn actief in: Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde, Ondergrondse Infra & Civiel.

Iedere maand zetten we één van onze medewerkers in het voetlicht door een artikel over hem of haar te schrijven.
Deze publiceren wij in ons magazine De Ingeneer - Acutec en op onze website Nieuws - Acutec

En? Ben je enthousiast?

Zie jij jezelf al in deze functie? Of heb je misschien nog een vraag? Bel of mail me dan. Ik sta je graag te woord!

Coen Raaphorst | 06 29 36 94 52 | c.raaphorst@acutec.nl

Solliciteer eenvoudig door me een mail te sturen met je naam en met bij voorkeur je CV als bijlage. (Telefonische sollicitatie kan uiteraard ook!).

Is dit niet jouw vacature? Maar lijkt het je wel iets voor een kennis? Stuur de vacature dan door en maak kans op het Tipgeverscadeau!

Je kunt je ook inschrijven. We houden je dan op de hoogte van nieuwe vacatures en kansen.