Herman SPIE NB 25 proc. kleiner Acutec

Assetmanagement bij een grote installateur

Herman van Walree begon zeven jaar geleden als managementtrainee bij SPIE. In twee jaar tijd doorliep hij zijn training binnen vier projecten. Allen binnen een andere divisie, maar met hetzelfde thema: assetmanagement.

SPIE is totaalinstallateur van netwerksystemen in energie-, infrastructurele-, industriële- en gebouwinstallaties. Assetmanagement houdt bij hen dan ook voornamelijk in het optimaliseren van prestaties, risico’s en kosten van assets van klanten. Denk hierbij onder andere aan bruggen, sluizen en gemalen.

Totaalonderhoud aan grote objecten
Deze drie vormen van assets (en meer) vallen onder de verantwoordelijkheid van Herman. Als manager assetmanagement ‘natte infrastructuur’ zorgt hij voor onderhoud en renovatie van bijvoorbeeld het prestatiecontract Noordzeekanaal.

SPIE heeft het beheer van het gehele Noordzeekanaal, van bruggen, waterkant, waterweg, sluizen en gemalen. Alles is hierin vertegenwoordigd, van groenvoorziening tot werktuigbouw en van waterbouwkunde tot industriële automatisering.

Het is niet ongebruikelijk dat Rijkswaterstaat of provincies en gemeenten werken met deze zogenoemde ‘integrale prestatie contracten’. Hierin wordt het totaalbeheer van (een verzameling van) grote objecten uitbesteed aan één partij.

Concurrent, klant en opdrachtgever in één
SPIE is verantwoordelijk voor de uitvoer, maar neemt voor sommige werkzaamheden specialisten in de arm, die niet zelden tevens concurrent zijn. Andersom gebeurt dit evengoed. “Concurrenten zijn hierdoor ook onze klanten en opdrachtgevers.” Het is daarmee een mooie afspiegeling van een ideale samenleving waarin je strijd voor je eigen winst (binnenhalen van een contract in dit geval), maar anderen wel de ruimte gunt te bestaan en niet schroomt elkaar de helpende hand te bieden.

Het is natuurlijk ook zo dat het eenvoudigweg efficiënter is je niet in alles te willen specialiseren en je ondercapaciteit prima in kan kopen bij de concurrent.

Assetmanagement gaat over onderhoud en renovatie
Assetmanagement gaat over onderhoud en renovatie en deze zo samenbrengen over een tijdsschaal heen dat je een optimum bereikt.

Er bestaat een grijs gebied waar onderhoud overgaat in renovatie. In de basis is onderhoud ‘het in stand houden van het object in de staat van dat moment’. Je houdt hierbij rekening met de vermindering van kwaliteit over de jaren heen.

Dan komt er een moment dat onderhoud te duur wordt of beschikbaarheid van het object te laag wordt. Denk hierbij aan een sluis die uitvalt en de kosten aan derden die dit met zich meebrengt. Renovatie is op zo’n moment de meeste efficiënte oplossing. Volledige vervanging kan nodig zijn als ook renovatie de kosten van onderhoud niet voldoende verlaagt of de beschikbaarheid niet voldoende verhoogd.

Zo wordt in 2022 de 400 meter lange Noordersluis in het Noordzeekanaal vervangen voor een nieuwe sluis van 500 meter, zoals ook te lezen is in het artikel ‘Aan de sluizen van het Noordzeekanaal valt voldoende uit te voeren’.

Ieder vak-specialisme heeft zijn uitdagingen en deze hebben niet zelden te maken met verbeteringen. “Binnen assetmanagement zit de cruciale verbeterslag in de omgang met informatie over de objecten. Hoe meet je de huidige en toekomstige staat, hoe ontsluit je de informatie en hoe betrek je hierin alle stakeholders?

Om objecten efficiënt en effectief te beheren is er informatie nodig die niet altijd voorhanden is of bij externe partijen ligt. Denk hierbij aan gebruikte materialen, onderhoudsverleden en bodem- of watergesteldheid. Beheren van assets is dan ook zeker 20% beheren van relaties met stakeholders.

Zeven jaar plus …
Het ondernemerschap dat Herman kan tonen bij SPIE spreekt hem bijzonder aan. Voor hem is dit de vrijheid om ideeën te ontplooien. “Het is supergaaf om samen met klanten tot ideale oplossingen te komen en deze ook uit te kunnen voeren.”
De afgelopen zeven jaar heeft hij bij meerdere disciplines binnen SPIE gewerkt. Door de jaren heen geeft hem dit veel afwisseling en dat heeft hij nodig. De informele sfeer en platte organisatie zorgen ervoor dat hij zich er thuis voelt. Met andere woorden: Herman zit er nog wel even.

Hermans veranderingen in 2020
Doordat je collega’s niet ziet bij het koffieapparaat of eenvoudig aanspreekt voor aanvang van een vergadering, is bewust contact onderhouden belangrijk. Het meer tijd besteden aan contact met elkaar te hebben kan een positieve uitwerking hebben als we dit volhouden.

Thuiswerken op zich heeft Herman geen moeite mee. Althans, nog niet: “Thuiswerk is fijn, maar hoe dit straks zal zijn als onze kleine geboren is, weet ik niet.