3

Fulltime masterstudie en fulltime baan … logisch!

Timothy Bak volgt een fulltime masteropleiding en werkt daarnaast bij het Nederlandse Meet Instituut (NMI). Of werkt hij en volgt hij hiernaast een studie? In het geval van Timothy maakt dit niet uit, want beiden doet hij fulltime.

“Mijn werk en studie vullen elkaar aan en ik heb in beiden veel plezier. Ik ervaar daardoor niet een strakke scheidslijn tussen werk en studie.”

Fulltime studie en fulltime baan
Na zijn Bachelor natuurkunde koos Timothy ervoor een Master te volgen aan de TU Delft in Sustainable Energy Technology (S.E.T.). Zijn keuze voor natuurkunde was hem ingeven door zijn interesse in hightech. De verdieping in ‘materie’ tijdens zijn Bachelor ging hem echter te ver om er ook een Master in te volgen. S.E.T. heeft veel raakvlakken met hightech en vormt een prima aansluiting op zijn Bachelor: de juiste keuze dus.
Bij het NMI certificeren ze meetapparatuur waarmee transacties gedaan kunnen worden, zoals flitspalen en weegsystemen. Timothy werkt via Acutec op de afdeling waar weegsystemen getest worden. Onder alle denkbare omstandigheden moet een weegsysteem aangeven wat het aan hoort te geven: een kilo is een kilo, maar vindt de weegschaal dit ook? “We hebben een klimaatkamer waarin ik de weegsystemen onder andere test op invloeden van temperatuur en vocht.”

De baan sluit goed aan op zijn studie, maar hij kijkt toch ook al oogluikend naar andere afdelingen en mogelijkheden binnen het NMI.

Veel kansen voor een MSc. in spe in elektriciteitsnetten
Met name metingen in elektriciteitsnetwerken hebben zijn aandacht. “Hier staat zoveel te veranderen. Er is ook veel meer te meten en beveiligen dan je in eerste instantie zou denken. Ik hou van die complexiteit.”

Een elektriciteitsnet start bij de opwekker van energie en eindigt bij de gebruiker. Onderweg doet de energie meerdere stations en soms verschillende landen aan. Is een kilowattuur bij de opwekker ook nog een kilowattuur bij de eindgebruiker, wordt overal hetzelfde gemeten en wordt er afgeleverd wat betaald wordt? Dit zijn de klassieke zaken waar ze zich bij het NMI druk om maken. Timothy zou hierin graag nog verder gaan: “elektriciteitsnetten worden steeds meer smart en de netten worden complexer. Beveiliging moet dus een integraal onderdeel zijn en dit is niet los te zien van de metingen en certificeringen die we nu al doen bij het NMI.”

De complexiteit van de netten wordt onder andere groter doordat ieder huishouden relatief eenvoudig (en in veel gevallen met subsidie) elektriciteit op kan wekken en terug kan leveren via bijvoorbeeld zonnecellen. Het werk voor Timothy wordt er enkel interessanter van.

Werken en studeren brengen werkgever en -nemer veel
Om zijn Master te behalen moet Timothy met goed resultaat een onderzoek opzetten en afronden. Dit eindonderzoek moet hij nog vormgeven en uitvoeren. Het zal, bij eigen voorkeur, gaan over de beveiliging van elektriciteitsnetten en hoe de meting hiervan te integreren is in de reeds bestaande metingen en certificeringen.

Hij zit nu dicht op het vuur en contacten zijn eenvoudig gelegd. “Het bevalt me erg goed om hier te werken en niet alleen vanwege de kansen voor mijn eindonderzoek. Het brengt mij veel, maar het NMI ook.” Hij doelt hiermee op de up-to-date kennis van zijn professoren die hij vers uit de schoolbanken het bedrijf binnenbrengt. De wisselwerking tussen theorie en praktijk is uiteraard een beproefde en geslaagde methode. En dit geldt dus ook voor een fulltime baan in combinatie met een fulltime masteropleiding.

Zoveel te doen, zoveel te ontwikkelen
Wordt onverhoopt het onderzoek in elektriciteitsnetten niets? Geen man over boord, want ook in metingen rondom waterstof valt voldoende te onderzoeken. “De wereld verandert zo snel! Fantastische ontwikkelingen duikelen over elkaar heen, maar moeten wel gemeten- en in systemen gevat kunnen worden.” De uitdagingen die Timothy hierin ziet maken hem enthousiast en hij kan zich er uren, dagen, maanden in vastbijten. Hoe meet je bijvoorbeeld waterstof om aan te geven dat een liter ook werkelijk een liter is? En werkt een meetsysteem voor waterstof onder druk hetzelfde als een aardgas meter?

Zo zijn er nog veel, heel veel meer onderwerpen waarin Timothy zich zou willen verdiepen. Enthousiasme en gedrevenheid zijn duidelijk aanwezig en zijn twee extra zaken die hij meebrengt naast de up-to-date kennis vanuit de schoolbanken.

Kennis in de praktijk brengen, ervaring opdoen en senioriteit verwerven, zonder het verliezen van enthousiasme en gedrevenheid en zonder het missen van al die mooie kansen die de veranderende wereld ons biedt: dit is Timothy duidelijk wel toevertrouwd!