Renovatie Afsluitdijk drie jaar langer, gevolgen verkeer nog onduidelijk

De renovatie van de Afsluitdijk gaat drie jaar langer duren dan voorzien. Niet in 2022, maar in 2025 zijn de werkzaamheden klaar, schrijft minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.

Ontwerpfout
De reden is een ontwerpfout in de nieuwe spuisluizen, die worden gebruikt om water af te voeren naar de Waddenzee. Het aanvankelijk ontwerp was niet bestand tegen alle mogelijk omstandigheden, bleek kort voor aanvang van de bouw van de sluizen. Die zijn later klaar en daardoor loopt het hele project vertraging op.

100den miljoenen duurder
De minister verwacht dat er geld bij moet. Hoeveel precies denkt ze dit voorjaar te weten. Tot nog toe werden de kosten geraamd op 550 miljoen euro. Vakblad Cobouw schrijft op basis van meerdere bronnen dat het project “honderden miljoen euro’s” duurder zal uitpakken.

Fietsen
Sinds het begin van de renovatie is de Afsluitdijk gesloten voor fietsers en zijn ook vaak rijbanen voor auto’s afgesloten. Of die situatie ook drie jaar langer gaat duren, is nog niet duidelijk. Overigens is er een speciale ‘Afsluitdijkfietsbus’, waarin mensen hun fiets kunnen meenemen om naar de overkant te komen.

Na de renovatie moet de Afsluitdijk tot 2050 bestand zijn tegen de stijgende zeespiegel en zware stormen.