Verandering

Veranderingen zijn prachtig en verschrikkelijk

Onze omgeving verandert, dit is niets nieuws. Het tijdperk van de industriële revolutie ging over in de post-industrie en deze ging over in de cyber-economie. Zo volgt de ene periode geruisloos de andere op tot in lengte van dagen. Verandering van de omgeving gaat langzaam en vaak valt deze verandering pas achteraf te benoemen.

Daar komt dan nog eens bij dat sommige veranderingen plotseling zijn. Veranderingen in de wereld, het land of in je eigen leven. Covid-19 is hiervan een goed voorbeeld. De grote en kleine veranderingen die gepaard gaan met de opgelegde corona-regels, hebben invloed op ons werk en onze thuissituatie.

Plotselinge veranderingen vergen aanpassing in gedrag
Meegaan met plotselinge veranderingen, vergt veelal aanpassing in je gedrag. Deze gedragsveranderingen zijn lastig, leveren sommigen stress op en kosten vaak energie. En toch is het de enige manier om midden in het leven te blijven staan en van meerwaarde te blijven voor anderen.

Verandering en de daarbij horende gedragsaanpassingen zijn voor de één een zegen en voor de ander een straf. Op dit vlak valt de mensheid grofweg in twee groepen in te delen. De mensen die gedijen in een veilige en rustige omgeving en degene die zich goed voelen bij verandering.

Of je nu die persoon bent die houdt van verandering of juist niet, je hebt te maken met ontwikkeling van je omgeving. Je kan jezelf trainen hiermee om te gaan. Als je dat gek lijkt, is dat niet gek, want we zijn er weinig mee bezig en dát is eigenlijk wel gek.

Verandering is fantastisch!
Voor díe personen die verandering omarmen en toejuichen is er niet veel aan de hand. Ze zien verandering als kans en zoeken naar de kwaliteiten die ze kunnen inzetten om de kansen te verzilveren. Het is voor hen een kwestie van snel genoeg mee veranderen om vooraan te blijven staan. En om de kans niet te missen om een positieve draai te geven aan die bewuste verandering.

Een aantal tips voor de veranderingsgezinde:
• Veranderingen op tijd herkennen zodat je er grip op krijgt.
• Bewust zijn of je iets kunt met deze verandering, zodat je niet onnodig energie verspilt.
• Wees voorbereid door je eigen sterktes en zwaktes goed te kennen.
• Inspelen op veranderingen vergt gedragsaanpassing, sta hiervoor open.

Verandering is vreselijk!
De groep die zich prettig voelt in een veilige en vertrouwde omgeving heeft het lastiger. Ze ervaren verandering als akelig en vaak onnodig. Het bezorgt ze stress en een algemeen onprettig gevoel. Iedere verandering is immers afscheid nemen van het oude en hiermee komen dezelfde stoffen vrij als tijdens een rouwproces.

Voor de niet veranderingsgezinde is het goed om rust te vinden in de verandering en voor zichzelf een veilige omgeving te creëren. Het kost tijd om vertrouwd te raken met de nieuwe situatie en jezelf hierin veilig te voelen. Het helpt om in een vroeg stadium te erkennen dat ‘die bewuste situatie’ en de verandering niet tegen te houden is. Berusting in de verandering zelf, is al de helft van het werk. Je hebt dan de ruimte te zoeken naar manieren om je in deze nieuwe situatie veilig te voelen.

Tips voor de níet veranderingsgezinde:
• Herken de verandering en schat in of je dit kunt tegenhouden of niet.
• Leg je neer bij situaties die je niet kunt veranderen.
• Creëer voor jezelf opnieuw een veilige omgeving.

De continuïteit van ons welzijn en succes is afhankelijk van de flexibiliteit waarmee we mee veranderen met onze omgeving. Darwin had het niet mooier kunnen zeggen: “Het zijn niet de sterkste soorten die overleven en ook niet de meest intelligente. Het is het soort dat het beste reageert op veranderingen.