2 Acutec

Duurzaamheid: stop met praten, tijd voor actie

62% Van de Nederlanders vindt duurzaamheid een belangrijk onderwerp. Opvallend hierbij: hoe ouder iemand is, hoe meer belang hij of zij hecht aan duurzaamheid.

Wijsheid en inzicht komt met de jaren
Opvallend, maar niet verrassend. Langzaam neemt, gemiddeld genomen, de behoefte af aan meer, beter, sneller en luxer. Het idee dat we het steeds beter moeten hebben, staat vaak haaks op duurzaamheid. Maar laten we het gezegde niet uitvlakken dat ‘wijsheid met de jaren komt’. Het vergt wellicht inzicht en levenservaring om in te zien wat wérkelijk belangrijk is en dat het goed is verder te kijken dan naar het eigenbelang.

Duurzaamheid is een thema dat de afgelopen tien jaar rap in populariteit toeneemt. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, milieu, dierenwelzijn, recycling, upcycling, cradle-to-cradle en energietransitie, zijn termen die je dan ook regelmatig tegenkomt. Als samenleving zijn we kennelijk zo ver ontwikkeld dat we eindelijk toe zijn aan het implementeren van duurzaamheid.

Duurzaamheid certificering
Iedereen weet wat het begrip duurzaamheid inhoudt, maar een concrete invulling, laat staan een actieplan, is lastiger. Ecovadis helpt daarom organisaties bij de implementatie, door duurzaamheidsbeoordelingen te leveren. Haar succes is een bewijs dat organisaties steeds meer het belang inzien van implementeren en effectueren. De tijd van ‘erover praten’ en visies delen is voorbij. Het is nu tijd voor actie!

Het traject naar certificering door Ecovadis helpt hierbij. Het heeft ons richting gegeven in waar we aan moeten denken bij duurzaamheid en hoe je dit in de praktijk brengt.” Aldus Coen Raaphorst, directeur Autec, na het behalen van het Ecovadis certificaat medio 2021.

Certificering geeft richting
Ecovadis is een relatief nieuw certificaat dat je kunt behalen. Opgericht in 2007, is het nu met 75.000 beoordeelde organisaties wereldwijd succesvol en hard aan het groeien. De analyses zijn op maat gemaakt voor sectoren, landen en bedrijfsomvang. Iedere situatie heeft immers andere uitdagingen en dit vergt een andere aanpak en focus.

Na een certificeringstraject weet een organisatie beter wat duurzaamheid in haar situatie inhoudt, waar uitdagingen liggen en vooral wat je goed doet en waar er nog werk aan de winkel is. Coen: “Het geeft ons een goed inzicht in hoever we zijn met duurzaamheid. Het is daarnaast een goede leidraad voor de komende jaren. Ook op dit vlak willen we ons namelijk blijven ontwikkelen.