Vrolijk 600 x 300 px 3 Acutec

Voortijdig verlaten van technische mbo-opleiding is slechte zaak

De technische sector is van vitaal belang voor innovatie en economische groei. Het Middelbaar Beroepsonderwijs (mbo) speelt een cruciale rol in het leveren van gekwalificeerde arbeidskrachten voor deze sector. Een groeiend aantal mbo-studenten verlaat echter hun opleiding voortijdig. Ze doen dit in de veronderstelling dat er genoeg werk beschikbaar is zónder een diploma. Deze trend vormt een bedreiging voor zowel individuen als de technische industrie op lange termijn.

 

Zónder diploma minder kans op loopbaangroei

Een belangrijk gevolg van voortijdig vertrek uit het mbo is, op de langere termijn, een gebrek aan gediplomeerd gespecialiseerde vaardigheden die essentieel zijn in de technische sector. Hoewel sommige posities op instapniveau mogelijk zijn zonder diploma, belemmert dit gebrek aan formele training vaak de mogelijkheden voor loopbaangroei en ontwikkeling.

Bovendien kan het verlaten van het mbo zonder diploma de verdere studie en professionele ambities van een persoon schaden. Zonder een solide basis van onderwijs en training kan het moeilijker worden om door te stromen naar hogere niveaus van onderwijs of om in aanmerking te komen voor gespecialiseerde functies binnen de technische sector. We moeten deze jonge mannen en vrouwen, die niet kunnen wachten het werkveld in te stromen, hiervoor behoeden!

 

Ook technische sector lijdt schade

Deze trend heeft ook bredere implicaties voor de technische industrie en de economie als geheel. Een tekort aan gekwalificeerde technische werknemers kan immers de innovatie en concurrentiekracht van Nederland op internationaal niveau ondermijnen.

Om deze negatieve trends om te keren, moeten er maatregelen worden genomen om de waarde van mbo-opleidingen in de technische sector te benadrukken en studenten te stimuleren om hun opleiding af te ronden. Dit kan onder meer inhouden dat programma’s worden afgestemd op de behoeften van de arbeidsmarkt en dat er meer nadruk wordt gelegd op praktijkgerichte training.

 

Wat kunnen wij doen!?

Kortom, het groeiende probleem van voortijdig verlaten van mbo-opleidingen vormt een ernstige bedreiging voor de technische sector en de economie van Nederland. Door gerichte inspanningen kunnen we deze trend keren en ervoor zorgen dat het mbo blijft fungeren als een pijler van ons onderwijssysteem en als motor van technologische innovatie en groei.

 

Wat kunnen wij (Acutec en haar klanten) hieraan doen?

Coen Raaphorst