Polder

De Hedwigepolder verdwijnt en daarom simuleren ze er een superstorm

NOS: Er werd jaren om gestreden, maar eind dit jaar komt de Hedwigepolder in Zeeland echt onder water te staan. Een dijk wordt doorgestoken zodat water uit de Westerschelde de polder in kan stromen.
Het biedt een unieke kans voor experimenten, zonder zorgen over het lek raken van de dijk. Rijkswaterstaat onderzoekt er nu welke extreme krachten een dijk aankan, met het oog op hevige stormen en overstromingen in de toekomst door klimaatverandering.

Testsimulator
Met deze test simuleer je wat er gebeurt als er een superstorm over de dijk raast“, zegt projectleider Ludolph Wentholt. “Normaliter mag je aan een dijk niet zoveel schade aanbrengen, maar hier kan dat wel omdat er in het achterland al een nieuwe dijk ligt.

Als de experimenten klaar zijn, wordt de hele Scheldedijk afgegraven en verandert de Hedwigepolder in een waterrijk natuurgebied. Dit zou al in 2009 gebeuren, maar door verzet vanuit de Zeeuwse bevolking en in de politiek liepen de plannen grote vertraging op.

Ook Landmacht experimenteert
Ook de Koninklijke Landmacht grijpt de kans aan om te experimenteren voordat de polder dan echt verdwijnt. Militairen testen of drijvende pontons tijdens een crisissituatie een gat in een dijk kunnen dichten. Ook experimenteren ze met mobiele waterkeringen; lichtgewicht schermen die makkelijk te vervoeren en te plaatsen zijn.

Een scherm van 25 meter is veel efficiënter dan het slepen met duizenden zandzakken“, zegt majoor Sebastiaan Leertouwer. “Dat slepen is heel erg arbeidsintensief en kost heel veel materieel.

Voorlopige conclusie is positief
De voorlopige conclusie uit de testen in de Hedwigepolder: de Nederlandse dijken zijn robuust. Wentholt: “Mits ze goed beheerd en onderhouden zijn.

Onze dijken zijn sterker dan we dachten, zegt hij. “Dat betekent dat je een jaar of twintig tot dertig wint om je dijken mee te laten groeien met de zeespiegelstijging vanaf 2100. Je hoeft dan niet opeens waanzinnige infrastructurele maatregelen te nemen.

Het verdwijnen van de Hedwigepolder is het resultaat van afspraken tussen België en Nederland. De polder ligt aan de Westerschelde en grenst bijna aan de Antwerpse haven. In 2005 sluiten de twee landen het Scheldeverdrag. Om de Antwerpse haven toegankelijk te maken voor grote zeeschepen mogen de Belgen de Westerschelde uitdiepen. Ter compensatie voor het natuurverlies wordt de Hedwigepolder onder water gezet.