2 Acutec

Is een ‘anderstalige’ welkom?

Heb je ook meerdere vacatures uitstaan voor ingenieurs of engineers?

De dooddoener bij Acutec is dat we meer vacatures hebben uitstaan dan beschikbare kandidaten in bemiddeling hebben. Een werkdag bij Acutec gaat daardoor voor het grootste deel op aan het zoeken naar goede kandidaten. En dan kom je relatief veel ‘anderstaligen’ tegen; interessante technisch specialisten die geen Nederlands spreken. Gelukkig spreken de meesten goed Engels en hiermee kunnen de meeste van onze opdrachtgevers op zich prima uit de voeten.

Maar wanneer is er wel een kans tot succes en wanneer niet?

Of een ‘match’ uiteindelijk succesvol blijkt, staat of valt bij goede communicatie. Goede communicatie is in de techniek essentieel voor de veiligheid binnen het bedrijf en taal is hier een belangrijk onderdeel van. Het is belangrijk dat medewerkers weten welke procedures er zijn en op welke manier er wordt gewaarschuwd. Bovendien draagt betere communicatie tussen anderstaligen bij aan een betere productkwaliteit en sociale samenhang. De “toolbox-meeting” zal in het Engels (of in de ‘andere taal’) gehouden moeten worden.

Maar alleen dan ben je er dus nog niet
Als je investeert in een nieuwe medewerker, moet je de continuïteit wel borgen. Wordt hij een ‘anderstalige’ (lees: eenling) in een Nederlands bedrijf? Of doet iedereen in het bedrijf een beetje zijn best om de nieuwe medewerker zich ook echt thuis te laten voelen (regelmatig een praatje pot in het Engels)?

Meerdere opdrachtgevers van Acutec hebben Engels als voertaal gekozen, want zij hebben zelf voornamelijk Engeltalige opdrachtgevers. Processen en procedures zijn daar al in het Engels en een groot deel van hun recente aannames zijn ‘anderstaligen’.

De krapte op de arbeidsmarkt is voor een deel op te lossen door een betere afstemming van aanbod van kandidaten- en opdrachtgeverszijde. Wij zijn ervan overtuigd dat op het gebied van ‘anderstaligen’ er nog veel terrein te winnen valt.

Wat doet jouw organisatie om ruimte te bieden aan ‘anderstaligen’? En in welke mate helpt dit jou om de kandidaten-nood te ledigen?

Ik ga graag met je in gesprek om samen te kijken waar er ruimte is, waar risico’s liggen en hoe je als organisatie en collega’s hiermee kunt omgaan.

Coen Raaphorst