Megawindpark opgeleverd voor kust, maar ‘nog veel meer nodig om klimaat te redden’

Eind november werd het eerste van een serie grote windmolenparken voor de Nederlandse kust opgeleverd in Zeeland. Borssele 1 & 2 leveren dan genoeg elektriciteit voor een miljoen Nederlandse huishoudens.

Henrik Poulsen, bestuursvoorzitter van Orsted, heeft in de afgelopen negen jaar het voormalige Deense olie- en gasbedrijf DONG getransformeerd naar het duurzame Orsted. Het bedrijf is verantwoordelijk voor de bouw van het megawindpark op zee. Alle olie- en gasactiviteiten zijn afgestoten en het bedrijf is nu wereldmarktleider in wind op zee. Het bouwt niet alleen windparken voor bijna alle landen aan de Noordzee maar ook in de Verenigde Staten en Azië.

Negen jaar geleden besloot Poulsen tijdens een financiële crisis om het roer volledig om te gooien. Wind op zee was toen een klein, maar wel het meest onderscheidende onderdeel van het bedrijf.

Het geld van de lucratieve olie- en gaswinning werd gebruikt om de wind op zee-tak volwassen te maken. Terwijl de kosten door de steeds groter wordende windmolens afnamen, steeg de vraag en werd het bouwen van windmolenparken op zee winstgevend.

Wij hebben een ander pad gekozen door een duurzaam bedrijf te bouwen en zullen dat blijven we doen tot we een van de grootste groene energiebedrijven ter wereld zijn.” – Henrik Poulsen, bestuursvoorzitter Orsted

Poulsen is bescheiden over zijn succes met wind op zee. “Als je mij in 2012 had gevraagd of we dit in 2020 hadden kunnen bereiken had ik dat waarschijnlijk te ambitieus gevonden. Soms zie je dat de keuze voor een strategie zijn eigen momentum ontwikkelt. Toen het een financieel succes bleek, zijn we blijven versnellen.

Orsted is in Zeeland de buurman van Shell dat samen met Eneco en Van Oord binnenkort het windpark Borssele 3 & 4 oplevert. De Nederlandse multinational was betrokken bij de bouw van het eerste windpark voor de kust van Egmond aan Zee in 2007 maar trok zich daarna weer terug uit de windindustrie.

Shell werkt nu aan een comeback en gaat met Eneco ook een windpark voor de kust van Noord-Holland bouwen. Poulsen is aardig voor de buurman: “Wij hebben een gedurfde keuze gemaakt en een groot strategisch risico genomen. Nu het goed is afgelopen kun je de vraag stellen waarom niet iedereen dat heeft gedaan, maar ik kan begrijpen waarom bedrijven een ander besluit hebben genomen.