Klein Poelhuis Erwin Berendsen Acutec Acutec

Via customer intimacy werken aan een gezonde wereld

Erwin Berendsen startte in april 2019 als statutair directeur bij installatiebureau Klein Poelhuis. “Ik heb Klein Poelhuis ‘gekregen’ zoals het nu is, maar ik had het zelf precies zo gedaan. Het is een bedrijf zoals ik het graag zie.” Hij doelt hiermee op de werkzaamheden, de breedte in dienstverlening, de grootte met 250 medewerkers en de cultuur.

Alles voor tevreden medewerkers en one-stop-shopping voor klanten.
Zoals het een bedrijf uit het oosten betaamt, wordt er hard gewerkt, no-nonsens, handen uit de mouwen. “En nuchter”, voegt Erwin er met een knipoog aan toe, “geen woorden maar daden!”. “Wat ik verder zo fantastisch vind aan de mannen en vrouwen hier, is het vanzelfsprekende vakmanschap. Dat stroomt hier uit de poriën op een manier die ik nog niet ergens anders ben tegengekomen.

Een installatiebureau is gevoelig voor de schommelingen in conjunctuur. Door de brede dienstverlening ontloopt Klein Poelhuis deze gevoeligheid. Als er in een laagconjunctuur minder behoefte is aan een dienstverlening, wordt dit opgevangen door de andere disciplines. Denk hierbij aan elektro installatie, warmte- en koelte installatie of industriële maintenance, binnen utiliteit, industrie of woningbouw.

Door de verschillende disciplines en sectoren waarbinnen gewerkt wordt, hebben medewerkers meer kansen tot groeien en ontwikkelen. In de huidige werknemersmarkt is dit geen overbodige luxe. Immers, hoe meer perspectief er in een organisatie is, hoe loyaler ze zijn.

Een ander voordeel van een brede dienstverlening is dat je de klant meer te bieden hebt. Ik ben een groot voorstander van het one-stop-shopping principe.

Rekening houden met cost-of-ownership
Erwin staat persoonlijk graag dicht bij zijn klanten en neemt de organisatie hierin mee. Het begrip customer intimacy staat daarom centraal in de strategie die hij heeft uitgerold. Dit houdt in dat Klein Poelhuis zijn dienstverlening, producten en processen (tot op zeker hoogte) afstemt op de behoefte en werkwijzen van zijn klanten.
Door je eigen processen op orde te hebben, kan een organisatie custom-made trajecten aanbieden en toch concurrerend zijn qua prijs. “Ik durf het zelfs stelliger te uiten. Door alles af te stemmen op de klant, ben je op langere termijn goedkoper. Je kunt namelijk meer rekening houden met de cost-of-ownership.

Aanstaande veranderingen
De organisatie bestaat uit drie vestigingen verspreid over het land en een business unit industrial maintenance. Door de autonomie van de vestigingen en de cultuurverschillen van de regio’s, zijn deze optimaal ingericht om de klanten juist te bedienen. De samenhang tussen de locaties zorgt weer voor een eenduidige procesgang.
Een andere wijziging die doorgevoerd wordt, is dat Klein Poelhuis weg gaat uit de aanbestedingstrajecten. “Vanuit aanbestedingen wordt er gewerkt in projecten en gedacht in gebouwrealisatie. We moeten juist weg van het realisatie-denken, want dit past niet bij customer intimacy of het cost-of-ownership principe.” Een uniek element van Klein Poelhuis in dit verband is het eigen Ingenieursbureau.

Een prachtige tijd vol innovatie
Voor een installateur leven we nu in de mooiste tijd ooit.” Erwin doelt hiermee op alle ontwikkelingen op technisch gebied, de vele stimuleringsmaatregelen vanuit overheden, de mooie verschillen tussen generaties medewerkers, wisselingen in verdienmodellen, big data etc. Hij geniet van alle uitdagingen en ziet in alles eerder een kans dan bedreiging.

Plezier in het werk vindt hij belangrijk, omdat dit leidt tot een positieve spiraal en anderen daardoor ook plezier hebben.

Op technisch gebied werken ze bij Klein Poelhuis aan twee bijzondere projecten. State-of-the-art ontwikkelingen zoals Solar Freeze en Waterstof zijn voor de ontwikkelaars het neusje van de zalm.

Bij Solar Freeze wordt er energie gewonnen uit het verschil in warmte van water. Met zonnecellen wordt opgeslagen water verwarmd. Een warmtepomp onttrekt deze warmte totdat het water -1 graden is. Bij dit proces komt veel energie vrij dat omgezet kan worden in bijvoorbeeld warmte voor een woning. De zonnecellen verwarmen het koude water en hiermee blijft de circulaire beweging in stand.

Waterstof is een innovatie waar de wereld al langer mee bekend is en al zeker tien jaar met smart op zit te wachten. Meerdere organisaties in de wereld hebben pilots lopen en blijven bezig met testen en ontwikkelen. Van een grootschalige implementatie is echter voorlopig nog geen sprake. “Het is wachten totdat de overheid met stimuleringsmaatregelen komt. Het is kostbaar en de kans op slagen is nu nog van te veel factoren afhankelijk.

Erwin benadrukt daarbij dat hij niet voor langdurige subsidies is en liever niet met een vinger wijst naar wie verantwoordelijk zou moeten zijn. Hij steekt daarmee zonder schroom een hand in eigen boezem. Bedrijven en instellingen zouden meer samen moeten werken om sector-breed met oplossingen te kunnen komen, aldus Erwin.

Met techniek en een doenersmentaliteit maken we het verschil
Op het gebied van duurzaamheid is er technisch al meer mogelijk dan er in de praktijk wordt toegepast. De overheid zal in de lead moeten komen om zo innovaties af te dwingen.

Op dit moment wordt er te veel gestuurd op snelle oplossingen. Terwijl kortetermijndenken juist op het gebied van duurzaamheid weinig zinvol is, onderstreept ook Erwin. “We moeten veel meer toe naar keten-denken en integrale oplossingen. Kleine stukjes van de oplossing bieden helaas geen begin van een werkelijke oplossing.

We staan met de gezondheid van de aarde voor één van de grootste puzzels waar we als mensheid ooit mee te maken hadden. Veel belangen lopen door elkaar heen en veel wijsheden worden weggestopt of zijn nog niet boven tafel. We zijn echter te ver afgedaald om langer te dralen en drentelen. Knopen moeten worden doorgehakt, beslissers moeten opstaan en we moeten aan de slag!