Arbeid - werkeloosheid

Recordkrapte op de arbeidsmarkt: 133 vacatures per 100 werklozen

NOS – De krapte op de arbeidsmarkt heeft in het eerste kwartaal records gebroken. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek stonden er 133 vacatures tegenover elke 100 werklozen. Dat waren er in het laatste kwartaal van 2021 nog 106 per 100.

Het aantal vacatures steeg met 59.000 naar 451.000, ook een record. Tegelijkertijd daalde het aantal werklozen met 32.000 naar 338.000. Dat is 3,5 procent van de beroepsbevolking.

Krapte houdt aan

De meeste vacatures zijn er in de handel, de zakelijke dienstverlening en de zorg. Samen zijn deze drie branches goed voor de helft van alle vacatures. In de horeca was de vacaturegroei het grootst; in die sector kwamen er in de eerste drie maanden 15.000 bij.

Het Centraal Planbureau sprak eerder de verwachting uit dat de grote krapte op de arbeidsmarkt voorlopig aanhoudt. Dat kan ook gevolgen hebben voor onder meer plannen uit het regeerakkoord. “Het is de vraag of alle geplande intensiveringen gezien de krappe arbeidsmarkt en andere capaciteitsknelpunten kunnen worden gerealiseerd”, schreef het CPB in maart.

Recordaantal banen

Vorig kwartaal kwamen er 127.000 banen bij. Daardoor is het totaal aantal banen gestegen naar een recordhoogte van 11.244.000. Daarbij gaat het om zowel banen van werknemers als van zelfstandigen, voltijd en deeltijd.

Bij uitzendbureaus kwamen er in drie maanden tijd 57.000 banen bij. Dat is een stijging van 7,6 procent en de hoogste groei in 26 jaar. Daarmee is de uitzendbranche ook weer terug op het niveau van voor corona. Tijdens de coronacrisis daalde het aantal uitzendbanen juist hard. Bij detacheerders was deze daling tijdens corona nauwelijks waarneembaar.

Onbenut arbeidspotentieel

Het zogeheten onbenut arbeidspotentieel daalde voor het zevende kwartaal op rij. Het gaat nu nog om 1,1 miljoen mensen. 338.000 van hen zijn werklozen, oftewel mensen zonder werk die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Voor een ander deel gaat het om mensen die beschikbaar zijn en niet gezocht hebben (182.000) of juist niet beschikbaar zijn maar wel gezocht hebben (119.000). Dat zijn de zogeheten semiwerklozen. En dan is er nog een groep van bijna een half miljoen onderbenutte deeltijdwerkers. Dat zijn mensen die in deeltijd werken, meer uren willen werken en hier ook direct beschikbaar voor zijn.