Gebouw pui 2 Acutec

Van bedrijfseigenaar naar werkvoorbereider zonder spijt

Ravi Sharma heeft als werkvoorbereider bij Westland Infra een functie met veel diversiteit en verantwoordelijkheid. “Ik heb jaren lang mijn eigen bedrijf gehad met 20 medewerkers. Ik heb uitdaging en afwisseling nodig en wil aangesproken kunnen worden op wat ik doe.

Werkvoorbereider gedetacheerd

Hij werkt sinds maart 2021 via Acutec als werkvoorbereider. Acutec detacheert op basis van deta-vast, wat inhoudt dat Ravi in maart 2022 in dienst komt bij de opdrachtgever. Westland Infra is een netbeheerder in het Westland en is een dochteronderneming van Juva (waar ook Anexo en Capturam onder vallen).

Ravi werkt op de afdeling waar ze de aansluitingen verzorgen voor maximaal 3 maal 80 ampère. Het gaat hier dus om kleine bedrijven, flatgebouwen en woningen. Een gemiddelde woning heeft een aansluiting van 1 maal 40 of 3 maal 25 ampère.

Als werkvoorbereider hoef je geen engineer te zijn om je werk goed uit te kunnen voeren. Het helpt echter wel mee en Ravi kan zelf meer invulling geven aan zijn rol vanwege zijn achtergrond als elektrotechnisch engineer.

Hoe zit het ook alweer met ampère, volt en watt?

Ampère is de eenheid stroom zoals een kilo dit is voor gewicht en een meter voor lengte. Ampère, volt en watt hebben een sterke onderlinge samenhang. Ampère is de eenheid, volt (voltage/ spanning) is de kracht waarmee de hoeveelheid energie (ampère) door de draad (het net) wordt ‘geduwd’ en watt is de hoeveelheid energie dat een apparaat nodig heeft om te kunnen functioneren. Dus: ampères x volts = watt of A x V = W.

Het werk van een werkvoorbereider

Ravi bereidt nieuwe aanvragen voor en verdeelt soms werk onder zijn collega werkvoorbereiders/ engineers. Als werkvoorbereider neemt hij de aanvraag voor een nieuwe aansluiting in behandeling. Er wordt bijvoorbeeld ergens een kantoor gebouwd met loods en de vergunningen hiervoor zijn afgegeven bij de gemeente. Dan komt via de bouwer een aanvraag binnen voor aansluiting op het stroomnet.

Ravi controleert of het stroomnet een extra aansluiting aankan. Hierover is veel te doen geweest (en nog) in het nieuws. Stroomnetten in meerdere delen van het land raken of zijn al overbelast. De sterk stijgende vraag naar energie (/stroom) en de teruggave van energie vanwege zonnecellen zorgt voor een te grote stijging van ‘energie-verkeer’. Hier hebben ze bij Westland infra nog geen last van en Ravi heeft hierdoor nog geen aanvraag hoeven weigeren.

Na deze eerste controle stelt hij een plan op over wat er moet gebeuren om de aansluiting te realiseren. Hij bekijkt welke partijen erbij betrokken moeten worden. Denk hierbij aan grondeigenaren waar de kabels doorheen gelegd moeten worden, gemeenten en aannemer. Dit is voornamelijk administratief werk. Controle op locatie hoort er echter ook bij. Dus is de situatie zoals de aanvrager dit heeft aangegeven, zijn er obstakels waaraan Ravi niet heeft gedacht, etc.

Capaciteiten, kwaliteiten, leren en ontwikkelen

In zijn rol als werkvoorbereider heeft hij voorlopig voldoende uitdaging, want er is ruimte voor ontwikkeling en hij heeft capaciteiten en kwaliteiten die hij wil vergroten en versterken.

Acutec en Westland Infra hebben me het afgelopen jaar veel kansen gegeven om mezelf verder te ontwikkelen. Zo heb ik mijn VCA-VOL behaald en deed ik een driedaagse training in gevaren-analyse.” Hij is ambitieus en dit wordt bij Westland Infra gezien en gewaardeerd.

Geen moment spijt van overstap naar de energiesector

Ravi had in een recent verleden een eigen bedrijf in het herstellen van mobiele telefoons. De overstap naar loondienst deed hij heel bewust “Ik wilde meer zekerheid van inkomen. Ik heb drie kinderen en wil goed voor ze zorgen, ze een stabiel thuis geven en ook tijd voor ze hebben.

Hij heeft geen spijt van zijn overstap naar de energiesector. “Ik heb in veel verschillende branches gewerkt, maar geen hiervan heeft zoveel werkzekerheid en toekomstige uitdagingen als de energiesector.” Energie blijft nodig en de energietransitie voorspelt enkel meer werk.

Snelle ontwikkeling

En dat van spijt eigenlijk ook geen sprake kán zijn, blijkt wel uit het feit dat dit artikel nog voor publicatie achterhaald blijkt te zijn. Ravi is bij indiensttreding bij Westland Infra gepromoveerd tot werkstroombegeleider. “Dit is wel heel veel sneller gegaan dan ik gehoopt en verwacht had.

Weken nadat hij aan de slag ging als werkstroombegeleider, stopte zijn teamleider. Ravi heeft nu een deel van zijn taken op zich genomen. In korte tijd dus veel ontwikkelingen en uitdagingen om aan te gaan. Maar er is niets dat hij samen met zijn team van drie uitvoerders en vier engineers niet aan kan!