Aan de sluizen van het Noordzeekanaal valt voldoende ‘uit te voeren’

Meer dynamiek door escalaties en projecten; Arjen Geelhoed geniet ervan. Hij werkt als uitvoerder bij Spie en is vanuit deze rol verantwoordelijk voor het onderhoud aan sluizen en gemalen die onderdeel zijn van het Noordzeekanaal.

 

Noordzeekanaal straks met langste sluis te wereld

De werkzaamheden aan het Noordzeekanaal werden na elf jaar in 1876 afgerond. Het kanaal verbindt de Noordzee met de haven van Amsterdam en overbrugt 21 kilometer. Hij heeft zes sluizen waarvan de langste, de Noordersluis, 400 meters telt. In 2022 vervangt de Nieuwe sluis de Noordersluis en is dan met haar circa 500 meter de langste ter wereld. De officiële naam van Nieuwe sluis is nog niet bekend gemaakt, maar zal niet Irma Sluis zijn. De naam van doventolk Irma Sluis werd door veel mensen geopperd.

Noordzeekanaal sluis

Onderhoud is een megaklus

Dagelijks is er veel belang bij het goed functioneren van de sluizen en gemalen aangezien er veel schepen door het kanaal en auto’s over de sluizen gaan. Onderhoud van deze sluizen en gemalen is echter geen sinecure. De objecten zijn in omvang enorm en worden allemaal op andere manieren aangestuurd. De oudste sluis stamt uit 1876 en de nieuwste uit 1929. De afgelopen 100 jaar is er achterstallig onderhoud opgestreden en dit is niet eenvoudig in te lopen.

Onderhoud is dan ook intensief. Ze werken hiervoor met een ticketsysteem. Onderhoud wordt zo structureel gepland en geprioriteerd. Aan een ticket wordt een monteur gekoppeld die ervaring heeft met de betreffende sluis of gemaal. De monteur krijgt de rapportage, werkomschrijving en foto’s automatisch toegestuurd en kan zijn uitvoering en bevindingen in de ticket kwijt. Deze worden opgenomen in de rapportage en zo krijgt iedere sluis een uitgebreide track-record.

 

Monteurs aangehaakt houden

Als uitvoerder zorgt Arjen ervoor dat de werkzaamheden correct worden uitgevoerd. Het ticketsysteem faciliteert hier echter al goed in en de monteurs kennen hun vak. Een belangrijkere kant van zijn baan is dan ook zijn team gemotiveerd en up-to-date te houden en het één team te laten zijn. “Monteurs zijn veel op pad en zien elkaar daardoor weinig. Het is belangrijk dat we toch één team vormen, gemotiveerd zijn, uniform werken, onszelf blijven ontwikkelen en van elkaar leren.