Nederland, land van civiele techniek

Er zijn weinig landen waar civiele techniek zo belangrijk is en waar op civieltechnisch gebied zoveel uitdagingen zijn, als Nederland. We hebben hard engineers en ingenieurs in de civiele techniek nodig om in de toekomst ons land draaiende te houden. Oorzaken hiervoor zijn:

• Toegenomen verkeersdrukte
• Nieuwe manieren van vervoer
• Toepassing van nieuwe technieken en materialen
• We hebben te maken met zeespiegelstijging
• Gebieden droogleggen of juist ‘teruggeven’ aan de zee en rivieren
• Dijkversteviging
• Lagere footprint en verminderen CO2 uitstoot

Civiele techniek - infra structuur

Wat is civiele techniek

Het is een onderdeel van de technische sector, maar is te breed om gevat te worden in één branche. De technieken worden in meerdere branches toegepast: van bruggen en wegenbouw tot baggertechniek en offshore.
Het is een techniek die gericht is op praktische oplossingen voor problemen en uitdagingen bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van openbare werken. Denk hierbij aan bruggen, wegen, sluizen, kabels, leidingen, spoorwegen, gebouwen, kanaal- en rivierwerken.

Uitdagingen in civiele techniek

Als civiel engineer en -ingenieur heb je zeker de komende 20 jaar volop uitdagingen. Er zijn veel ontwikkelingen die elkaar versnellen, tegenwerken, vergemakkelijken en verzwaren.

De energietransitie brengt veel veranderingen met zich mee. De civiele techniek zal vanuit haar expertise veel oplossingen aan kunnen én moeten dragen. Denk aan de problemen met het transport van energie dat bemoeilijkt wordt doordat de stroomnetten de vraag niet aankunnen, het uit-faseren van gasgebruik en het mogelijke gebruik van waterstof en de toepassing van zonnecellen in dijken en wegen, of de bouw van winmolenparken.

Het tekort aan geschikte arbeidskrachten neemt door deze uitdagingen enkel toe. Ben je engineer of ingenieur in de civiele techniek, dan heb je nu en zeker in de toekomst de banen voor het oprapen. Het betekent echter ook dat werkdruk anders verdeeld moet worden.

Energietransitie in de civiele techniek

Het stijgen van de zeespiegel en de toename van extreme weersomstandigheden geven techneuten in de civiele techniek andere hoofdbrekens. Hoe verstevigen we onze dijken? Hoe gaan we om met het inpolderen en teruggeven van polders? Hoe houden we de voeten van iedere Nederlander droog? Hoe voeren we effectief al het water in de straten af na extreme regenbuien?

Het milieu heeft het zwaar te voorduren en terugdringing van CO2-uitstoot is noodzakelijk. Hoe kan je hier als civiel ingenieur bij helpen? Bij het ontwerp van publieke werken zal er meer rekening gehouden moeten worden met CO2-neutraal werken. Gebruik maken van andere materialen die misschien zelfs CO2 opnemen en een meer holistische kijk dwingt je als techneut je te richten op de gebruiker. Hoe kan je er in het ontwerp en de uitvoer voor zorgen dat de gebruiker anders gaat handelen, waardoor er minder CO2 wordt uitgestoten?

Werken in civiele techniek

Wil je iets betekenen voor je omgeving, meewerken aan de toekomst, baanzekerheid en afwisseling? Dan is werken binnen de civiele techniek zeker het overwegen waard. Alle werkzaamheden, kennis en kunde vanuit de civiele techniek hebben een belangrijke input in hoe we ons leven nu en in de toekomst kunnen leiden.

Opleidingen

Omdat Nederland groot is in veel aspecten binnen de civiele techniek, zijn er ook veel opleiders waaruit je kunt kiezen:

(Ir.) Ingenieur in de civiele techniek

Technische Universiteit Delft en de Universiteit Twente

(Ing.) Ingenieur

Hogeschool Windesheim, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, NHL Hogeschool, Hogeschool Rotterdam, Avans Hogeschool, Hogeschool Inholland, Hogeschool Zeeland, Saxion Hogescholen en de Haagse Hogeschool.

Engineer

ROC Flevoland, Hoornbeeck, ROC Amsterdam, ROC Mondriaan, ROC Friese Poort, Currio, Alfa-college, ROC Da Vinci College, ROC Horizon College, ROC Twente, MBO Rijnland, ROC Midden Nederland, ROC Nijmegen, ROC Gilde Opleidingen, Koning Willem 1 College, techniek College, Scalda en Deltion College.

Vacatures in de civiele techniek

Banen in civiele techniek

De term civiele techniek is breed. Er vallen veel deelgebieden onder en in veel branches komen delen van civiele techniek voor. Hierdoor zijn er ook veel verschillende banen.
Denk hierbij aan:

Werkvoorbereider, uitvoerder, projectleider, bouwkundig engineer, adviseur water, civiel engineer, lead engineer, stedenbouwkundige, civiel constructeur, project assistent, validatie engineer, engineer pipeline, technoloog afvalwaterzuivering, hardware engineer, monteur, engineer energie, mechanical engineer, maintenance engineer, ultrasonist, en nog veel meer.

Nieuwste vacatures in civiele techniek

Er zijn in Nederland iedere dag honderden nieuwe vacatures binnen civiele techniek. Of je nu beginnend engineer/ ingenieur bent, of je hebt al 30 jaar ervaring binnen civiele techniek, de banen liggen voor het oprapen. Alleen nu is het nog zaak te kijken waar je past: welke werkomgeving, sfeer, collega’s en werkzaamheden.

Een aantal van de nieuwste civiele techniek vacatures vind je hier.

Acutec en civiele techniek

Acutec richt zich als detacheerder al jaren op engineers en ingenieurs die een specialisme in techniek hebben. Veel van Acutecs klanten zijn actief in rail, wegenbouw, ondergrondse infra en energietransport.
Doordat Acutec zich de afgelopen 15 jaar met name richt op de moeilijk in te vullen vacatures, zijn ze juist binnen de civiele techniek succesvol. Het vergt in de meeste gevallen namelijk specifieke kennis en ervaring om hierbinnen succesvol te zijn. Meer weten over hoe Acutec jou kan helpen?

Artikelen

Acutec geeft ieder jaar het magazine De Ingeneer uit. Hierin verschijnen ieder jaar één of meerdere artikelen over iemand werkzaam binnen de techniek:

2022 – Succesvol in ondergrondse infra door andere aanpak
2022 – Elektriciteitsnet wordt slimmer en hierdoor ons leven prettiger
2022 – Nichespeler in railinfra maakt krachtige ontwikkeling door
2021 – Vondst van modeltrein blijkt ware schat
2021 – Aan de sluizen van het Noordzeekanaal valt voldoende ‘uit te voeren’
2021 – Assetmanager bij een grote installateur
2021 – Via customer intimacy werken aan een gezonde wereld